lørdag 21. august 2010

Jean-Luc Marion til Uppsala i september

Fra denne høsten av får Newmanintitutet i Uppsala status som högskole. I anledning jesuittordenens generalsuperior Adolfo Nicolás' innvielse av högskolen, holdes det et faglig seminar lørdag 4. september med interessante internasjonale foredragsholdere. Fremfor alt den katolske religionsfilosofen Jean-Luc Marion, som foreleser over temaet ”The impossibility of Atheism”. De to andre foredragsholderne er Hans Joas og John Haught. Nærmere opplysninger og detaljert program finnes på http://www.newman.se/Aktuellt.htm


Mandag 6. september holdes det et forskerseminar med Jean-Luc Marion under temaet "Love and Intellectual Life". Se mer informasjon på nevnte webadresse.

sjk

...
Messe ved åpningen av det akademiske år


Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. inviterer studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler til messe ved åpningen av det akademiske år, i St. Joseph kirke. Alle er også velkommen til påfølgende mottagelse i Menighetssalen.

Mandag 23. august kl 18.00.sjk

...