mandag 1. oktober 2012


Ole Martin Stamnestrø presteviet

Lørdag 29. oktober ble Ole Martin Stamnestrø presteviet i St. Olav domkirke. P. Stamnestrø blir kapellan i Vår Frue menighet i Ålesund fra 1. november av. 

Nettverk for katolsk teologi ønsker ham til lykke og salighet!sjk

...