lørdag 28. september 2013


Ny ettbindsutgave av konsildokumentene

Det annet vatikankonsil – dokumenter
Red: P. Fredrik Hansen (red.)
Oslo: St. Olav forlag, 2013

Det er all grunn til å gi honnør til St. Olav forlag for at de under p. Fredrik Hansens kyndige redaksjon har valgt å gi ut alle dokumentene fra Det annet vatikankonsil i norsk språkdrakt i ett bind i anledning troens år. I tillegg til de seksten dokumentene konsilet resulterte i, fire konstitusjoner, ni dekreter og tre erklæringer, inneholder boken et forord av Norsk katolsk bisperåd, og en innledning av p. Hansen som gir den aller mest nødvendige konteksten for dokumentene, samt en kort presentasjon av dem. 

Boken presenteres slik i forordet:

”Den 11. Oktober 1962 innledet Kirken sitt 21. Økumeniske konsil – Det annet vatikankonsil. I dette høytidelige kirkemøtet søkte den katolsk kirke å videreføre og tydeliggjøre troens budskap i møte med Kirkens utfordringer og verden av i dag. Konsilets lære – som trygt står plantet i konsilenes og Kirkens tradisjon og representerer fremfor alt kontinuitet i den katolske tro og lære – er og forblir grunnleggende som Den katolske kirkes rettesnor”


Selv om konsildokumentene har vært tilgjengelig tidligere også på norsk, gir det en egen oversikt og leservennlighet å ha alt samlet i ett bind. Slik sett er utgivelsen en gave til alle som er interessert i katolsk teologi og trosliv, enten det er i akademisk forstand eller mer allment. Ingen kommer utenom disse dokumentene.  
Olav Hovdelien

...

lørdag 14. september 2013

Key Theological Thinkers – From Modern to Postmodern


Dette er tittelen på en nyutgivelse fra Ashgate Publishing – en bok med portretter av 54 av de fremste teologiske tenkerne fra det 20. og 21. århundre. Boken er en utvidet versjon av Moderne teologi fra 2008 (Høyskoleforlaget). Nye tekster i denne utgaven er blant andre den australske teologen Tracey Rowlands oversikt over katolsk teologi i det 20. århundre, og portretter av de katolske tenkerne Elisabeth Schüssler Fiorenza og John Caputo.

Boken, som er redigert av Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise, har et eget kapittel om sentrale katolske teologer. Her finner vi portretter av både Henri de Lubac og Yves Congar, Karl Rahner og Hans Urs von Balthasar, Hans Küng og Edward Schillebeeckx, Johannes Paul II og Benedikt XVI.
Det mest originale grepet i denne antologien er den balanserte vektingen av både katolske, ortodokse og protestantiske teologer. Det finnes ca 15 portretter fra hver av de tre kirkelige hovedretningene. David Tracey fremhever dette som bokens styrke – dens økumeniske tilnærming til nyere teologi – i sin anbefaling på forlagets hjemmesider:

”This fine collection consists of concise interpretations of an unusually large number of significant modern theologians. Indeed, the collection is unique in its capacious attention to Orthodox, Catholic and Protestant theologians alike. The genuinely ecumenical character is rare. All three of the great families of Christian theology (Orthodox, Catholic and Protestant) receive sustained serious attention both independently and interdependently: a welcome harbinger of the ecumenical future for all Christian theology.” (David Tracey)

Blant forfatterne i boken finnes flere av nettverkets medlemmer.
For mer informasjon, se: www.ashgate.com...