søndag 9. august 2015

Innholdsrikt festskrift til sr. Anne-Lise Strøm


8. august ble festskriftet til sr. Anne-Lise Strøms 75-årsdag lansert. Det har tittelen Med en himmel over, og er redigert av Elisabeth Solberg og sr. Hildegard Koch O.P.

Boken er på 289 sider og er rikt illustrert. Den har 29 kapitler med svært variert innhold.


Det er mulig å bestille boken hos Lunden kloster: Innhold

Bernt I. Eidsvig Can.Reg.: En hilsen til søster Anne Lise fra den katolske biskopen i Oslo

Bruno Cadoré OP: Til søster Anne Lise

Lawrence Walsh OCSO: Mother of The Church in Norway

Ståle Finke: Herfra til Lourdes og tilbake til evigheten

Alle Kvinner: Hun fikk et kall

Vårt Land: «Jeg angrer ingenting»

Jan Erik Guldahl og Ragnhild Foldvik: Marie Knudtzon Veien fra Ulleberg gård til 
Lunden kloster

Knut Vollebæk: Fra avstand til nærhet Mitt «liv» med Lunden kloster

Hildegard Koch OP: Det monastiske dominikanske kall

Liam G. Walsh OP: Cloister and the Preaching

Elisabeth og Helge Erik Solberg: Enhet og mangfold Et gløtt inn i dominikanerinnenes verden

Denis Bissuel OP: Om å leve i fellesskap i Prekebrødrenes orden

Else-Britt Nilsen OP: Thora Hammer Den første norske dominikanernonne etter reformasjonen

Åse Skjerdal: Et skinnende ideal å strekke seg etter Katolsk sosiallære og dominikanernes sosiale oppgave

Helga Koinegg: Focolare-bevegelsen «Marias Verk»

Notto R. Thelle: Søster Anne-Lise Guds lillefinger på jorden

Ingar Seierstad: Det lokale økumeniske arbeidet En ressurs for tro og liv

Ole Chr. M. Kvarme: Hvorfor er Den hellige ånd viktig?

Johannes Johansen: Klostrene, den åndelige arena Klostrenes betydning i Den ortodokse kirke

Janet Heil: Økumenikk Personlige refleksjoner om anglo-katolske forhold

Karl Gervin: Sammenhengen mellom katolsk og protestantisk Bernard av Clairvaux og Martin Luther

Ellert Dahl OP: «Heavenly Auxiliaries» Abbot Suger restores Saint Denis with Aid from above the Cistercian Alternative

Mette Nygård: Thomas Merton: munk, forfatter og rebell

Hans Fredrik Dahl: En liten kjærlighetshistorie

Lars Roar Langslet: Klosterlasse Den vandrende nordmann

Ingerid Louise Birkeland: Hvile ved Guds ville hjerte Noen ord om stemme, sang og bønn

Bjørn Olav Grüner Kvam: «Hvordan forstår du det du leser?» Om tidebønn og skriftstudium

Jan Schumacher: Lectio divina Å lese Bibelen på munkers og lekpredikanters vis

Marcellin Theeuves O. Cart.: «I alt liv uttrykker stillheten Gud»

...


fredag 7. august 2015

Nytt styre i Nettverk for katolsk teologi


På årsmøtet i april ble Ingvild Røsok og Peder K. Solberg valgt inn som nye medlemmer av styret i nettverket.

Det nåværende styret:

Alexander Golding
P. Ole Martin Stamnestrø
Maria Sammut
Peder K. Solberg
Ingvild Røsok (økonomiansvarlig)
Ståle Johannes Kristiansen (leder)


Åpningsforelesninger ved Newmaninstitutet


Newmaninstitutet i Uppsala innleder høstsemesteret med et seminar om patristisk teologi.


Mandag 24. august
Andrew Louth: “The Nameless God of Many Names. Presentation and Interpretation of Denys the Areopagite’s Book On the Divine Names”

Tirsdag 25. august:
Ståle Johannes Kristiansen: “Medieval and Postmodern Readings of Dionysius’ Theological Aesthetics”
Andrew Louth: ” St John Damascene on Icons and Liturgy”


Program for semesteråpningen og seminaret, se http://newman.se/event/kristiansen-och-louth/
...