onsdag 16. mai 2018


Doktordisputas om Kirkens forhold til jødene Mette Nygård forsvarer sin avhandling for graden dr. philos ved Det teologiske fakultet i Oslo 25. mai, kl. 10.15.

Avhandlingens tittel:
Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene
før og etter Det annet Vatikankonsil.Sammendrag av avhandlingen:

Mette Nygårds avhandling er basert på konsildokumentet Nostra aetate, om Kirkens forhold til fremmede religioner.
Etter en historisk oversikt over forholdet mellom jøder og kristne fra Jesu tid til 1900-tallet, behandler teksten utviklingen av dette forholdet frem til Det annet Vatikankonsil (1962-65) mer detaljert. Konsilet dannet grunnlaget for et vendepunkt i relasjonen mellom jøder og kristne. Forfatterens hypotese er at denne vendingen hviler på tre avgjørende historiske begivenheter: Holocaust, opprettelsen av staten Israel (1948) og Det annet Vatikankonsil. Hoveddelene i avhandlingen bidrar til å belyse denne hypotesen.
Over 50 år er gått siden konsilet ratifiserte erklæringen Nostra aetate. Siste del av avhandlingen gir en oversikt over relevante dokumenter fra Vatikanet som angår den nye relasjonen mellom jøder og kristne.

Bedømmelseskomiteens medlemmer:

Gregory M. Reichberg, forskingsprofessor ved PRIO, Oslo (førsteopponent).
Else-Britt Nilsen, statsstipendiat og professor II ved Det teologiske menighetsfakultet, (annenopponent).
Hallgeir Elstad, professor, Det teologiske fakultet, UiO.


Prøveforelesninger:
24. mai 16.15 – 18.00 holder Mette Nygård prøveforelesninger over oppgitt og selvvalgt tema.

Kl. 16:15–17:00 over oppgitt emne:
Thomas Merton om fred og interreligiøs dialog. To sider av samme sak?

Kl. 17:15-18.00 over selvvalgt emne:
”Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?
(Matt. 16,26)
Om sjeletap og å tape sin sjel


sjk


Konferanser om mystisk teologi

Det engelske nettverket for mystisk teologi (The Mystical Theology Network) arrangerer følgende konferanser:

Medieval Mystical Theology in Dialogue with Contemporary Theology
Leuven 30. mai til 4. juni 2018.
I anledning 750-årsmarkeringen for Beatrice av Nasarets død fokuserer denne konferansen på en rekke perspektiver innenfor spiritualitetsforskningen, som forholdet mellom eros og agape, mystikk og sakramentalitet, kroppens betydning i mystisk teologi, og forholdet mellom mystisk teologi og feministteologi.

Hovedtalere:
Bernard McGinn (University of Chicago)
Amy Hollywood (Harvard University)
Carolyn Muessig (University of Bristol)
Alessandra Bartolomei Romagnoli (Pontifical Gregorian University)
Robyn Horner (Australian Catholic University)
Mark De Kesel (Radboud University, Nijmegen)

The Eckhart Society holder sin årlige konferanse i Hoddesdon 14. til 16. september 2018 med temaet

Wellness and VulnerabilityForelesninger:

Rebecca Riley – “Seeking the ‘centre of the tornado’: Ursula Fleming, Eckhart, and Pain”

Frances Young – “What does it mean to be a creature? Reflections from the early Christian theologians”

Stephen D’Evelyn – “Wellness, Vulnerability, and Well-Being in Hildegard of Bingen’s Visionary Writings”

Daniel Smith – “Vulnerability, Dependence, and the ‘Knowledge’ of God: Reflections on Eckhart and Intellectual Disability”

Oliver Keenan – “The Politics of Sacred Vulnerability: Reading Fineman with Eckhart”

 sjk

onsdag 4. oktober 2017

University of Durham:

Stillingsutlysning i katolske studier


Utlysningen gjelder «Assistant Professor in Catholic Studies or Theology», med en mulighet for fordypning som er åpen tematisk sett.

Særlig etterspørres søkere som vil fordype sin forskning i «ethics/moral theology or the social scientific study of aspects of Catholicism».

Andre behov innenfor avdelingen Theology and Religion er forskning innenfor «the history of modern Catholicism, Catholic spirituality, and the interface between Catholic thought and world religions».


Søknadsfrist: 7. november 2017.
Se utlysning med detaljert informasjon i pdf:sjk


Newmaninstitutet: 

Konferanse om religionsteologi6.-8. oktober arrangerer Newmaninstitutet i Uppsala en internasjonal konferanse om katolsk religionsteologi.


Utdrag fra programmet

(se fullt program og andre opplysninger på
http://newman.se/theology-religions-conference/)

Hovedforeleser er erkebiskop Joseph Augustine DiNoia OP: «The Prospects for Catholic Theology of Religions»


Andre forelesninger:

Associate Professor Dr. Anna Bonta Moreland, Villanova University:
«Speak, Lord, Your Servant is Listening: Muhammad and Christian Prophecy»

Professor Dr. Gavin D’Costa, University of Bristol:
«Reflections on two critical issues between Roman Catholics and Jews in contemporary theology of religions»


Workshops:

Comparative Theology and Theology of Religions
Prof. Dr. Klaus von Stosch, Paderborn (chair), Prof. Dr. Marianne Moyaert, Amsterdam, Prof. Dr. Joshua Ralston, Edinburgh.

Truth and Theology of Religions
Prof. Dr. Oliver Wiertz, St Georgen (chair), Prof. Dr. Reinhold Bernhardt, Basel and Prof. Dr. Peter Jonkers, Tilburg.


sjk


torsdag 8. september 2016

Fagdag om pave Frans og familien 21. november


Ny dato for fagdagen 2016 er 21. november. Programmet er uendret, bort sett fra opplegget om kvelden som utgår fordi det kolliderer med lansering av SEGL - årsskriftet som utgis i samarbeid med nettverket. Begge arrangementer holdes i Mariagården.  

Tema for fagdagen er Pave Frans og familien – med utgangspunkt i pavens formaning Amoris laetitia fra våren 2016.

Hovedforedragsholder er Eivor Andersen Oftestad, som er aktuell med boken Vi lager barn: reproduksjon gjennom 500 år. Hun vil kommentere avsnittene i Amoris laetitia om ekteskap og ”den fruktbare kjærligheten” ut fra perspektiver i sin nye bok. 

Det blir også to kortere foredrag:
P. Haavar Nilsen OP: ”Et utvidet familiebegrep: familien som inkluderende fellesskap”.
Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen: ”Mottakelsen av Amoris laetitia – noen teologiske perspektiver”.


 SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.35-11.00 Foredrag ved Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen

11.05-11.45: Foredrag ved Eivor Andersen Oftestad

11.45-12.15: Samtale

12.15-13.15: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

13.15-13.40: Foredrag ved P Haavar Nilsen OP

13.40-14.20: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.30: Seminaret avsluttesForedragsholderne:
Eivor Andersen Oftestad er forsker ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
P Haavar Nilsen OP er dominikanerpater i St. Dominikus kloster i Oslo
Peder K. Solberg er førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen
Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi ved NLA Høgskolen i BergenÅRSMØTE

14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi (umiddelbart etter seminaret)Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)

Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 14. november: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)


sjk