torsdag 8. september 2016

Fagdag om pave Frans og familien 21. november


Ny dato for fagdagen 2016 er 21. november. Programmet er uendret, bort sett fra opplegget om kvelden som utgår fordi det kolliderer med lansering av SEGL - årsskriftet som utgis i samarbeid med nettverket. Begge arrangementer holdes i Mariagården.  

Tema for fagdagen er Pave Frans og familien – med utgangspunkt i pavens formaning Amoris laetitia fra våren 2016.

Hovedforedragsholder er Eivor Andersen Oftestad, som er aktuell med boken Vi lager barn: reproduksjon gjennom 500 år. Hun vil kommentere avsnittene i Amoris laetitia om ekteskap og ”den fruktbare kjærligheten” ut fra perspektiver i sin nye bok. 

Det blir også to kortere foredrag:
P. Haavar Nilsen OP: ”Et utvidet familiebegrep: familien som inkluderende fellesskap”.
Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen: ”Mottakelsen av Amoris laetitia – noen teologiske perspektiver”.


 SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.35-11.00 Foredrag ved Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen

11.05-11.45: Foredrag ved Eivor Andersen Oftestad

11.45-12.15: Samtale

12.15-13.15: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

13.15-13.40: Foredrag ved P Haavar Nilsen OP

13.40-14.20: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.30: Seminaret avsluttesForedragsholderne:
Eivor Andersen Oftestad er forsker ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
P Haavar Nilsen OP er dominikanerpater i St. Dominikus kloster i Oslo
Peder K. Solberg er førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen
Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi ved NLA Høgskolen i BergenÅRSMØTE

14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi (umiddelbart etter seminaret)Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)

Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 14. november: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)


sjk


Fagdag om pave Frans og familien utsatt til november


Fagdagen som skulle avholdes 26. september er utsatt til en av mandagene i november grunnet liten påmelding. Den nye datoen legges ut innen få dager. Tema og foredragsholdere, samt ulike klokkeslett nedenfor, blir de samme:
Tema for fagdagen er Pave Frans og familien – med utgangspunkt i pavens formaning Amoris laetitia fra 2016.

Hovedforedragsholder er Eivor Andersen Oftestad, som er aktuell med boken Vi lager barn: reproduksjon gjennom 500 år. Hun vil kommentere avsnittene i Amoris laetitia om ekteskap og ”den fruktbare kjærligheten” ut fra perspektiver i sin nye bok. 

Det blir også to kortere foredrag:
P. Haavar Nilsen OP: ”Et utvidet familiebegrep: familien som inkluderende fellesskap”.
Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen: ”Mottakelsen av Amoris laetitia – noen teologiske perspektiver”.


 SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.35-11.00 Foredrag ved Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen

11.05-11.45: Foredrag ved Eivor Andersen Oftestad

11.45-12.15: Samtale

12.15-13.15: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

13.15-13.40: Foredrag ved P Haavar Nilsen OP

13.40-14.20: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.30: Seminaret avsluttesForedragsholderne:
Eivor Andersen Oftestad er post.doc. ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
P Haavar Nilsen OP er dominikanerpater i St. Dominikus kloster i Oslo
Peder K. Solberg er førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen
Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi ved NLA Høgskolen i BergenÅRSMØTE OG VESPER

14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi (umiddelbart etter seminaret)MESSE OG SOSIALT

18.30: Messe i St. Dominikus kloster
19.15 (etter messen): Åpen kveldssamling i peisestuen på Katarinahjemmet (enkel bevertning – mer informasjon gis på seminardagen)

Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)

Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 19. september: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)


sjk


lørdag 27. august 2016

Høstens fagdag - om pave Frans og familien

Nettverket inviterer til fagdag mandag 26. september. Tema er "Pave Frans og familien", med utgangspunkt i pavens formaning om kjærligheten i familien - Amoris Laetitia - som kom ut tidligere i år. Mer informasjon om sted og innhold følger snart. Det blir som vanlig foredrag til temaet, samtaler og felles måltid. Fagdagen starter kl. 10:00.
Fagdagen avsluttes med årsmøte i Nettverk for katolsk teologi. 


søndag 22. mai 2016

Åpen fagdag om thomistisk metafysikk


Det teologiske Menighetsfakultet (MF) arrangerer en egen fagdag om thomistisk metafysikk 1.—3. juni (i samarbeid med UiA og UiO).

Tema og program presenteres slik på MFs hjemmesider:

En vital strømning i dagens teologiske og filosofiske landskap hevder at aristotelisk(-thomistisk) ontologi er å foretrekke som teoretisk rammeverk for filosofisk, teologisk, og naturvitenskapelig arbeid. 2. juni 2016 arrangeres en stor debatt mellom forsvarere av ulike metafysiske helhetskonsepsjoner. Brian Leftow (professor i filosofi, Oriel College, Oxford) vil forsvare en thomistisk ontologi. Dette vil utfordres av Lorenz Puntel (professor em. i filosofi ved Universitetet i München), som skal forsvare en strukturalistisk ontologi og Ingolf Dalferth (prof./prof. em. teologi/filosofi Zürich/Claremont), som har en post-metafysisk fenomenologisk/hermeneutisk/pragmatisk kritisk tilnærming. Det vil bli god tid til diskusjon mellom disse særdeles kompetente debattantene.

Dagen før, 1. juni, vil Lorenz Puntel presentere sin metafysikk. Denne får stadig bredere nedslagsfelt i norske doktorgradsarbeider.

Program:
1.juni (aud 4):
09:15-12:00: Presentasjon og diskusjon av Lorenz Puntels teoretiske rammeverk.
12:00-13:00: Lunsj
13:00-15:30: Presentasjon og diskusjon av fremlegg fra 2 doktorgradsstudenter.

2.juni (aud 4 – evt aud 2):
09:30-12:15: Presentasjoner fra Leftow, Puntel, og Dalferth.
12:15-13:00: Lunsj
13:00-14:45: Faglig samtale mellom hovedforeleserne
15:00-16:00: Åpen samtale med salen

3.juni (aud 4):
09:15-15:00: PhD-kurs: Studentfremlegg med respons.

Interesserte kan melde seg til Asle.Eikrem@mf.no, og arrangementet er gratis. PhD-studenter kan ta dette som et disiplinspesifikt kurs 1.- 3. juni (tilsvarende 5 ECTS).

For mer informasjon om PhD-kurset, kontakt Nils.A.Rosag@mf.no
SJK

torsdag 24. september 2015

Doktordisputas om Karl Rahners teologi

Fredag 25. september disputerer Ingvild Røsok på sin avhandling The Reality of Love: A Critical and Constructive Analysis of Karl Rahner’s Theology of Love.Røsok holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 25. september 2015 kl. 10.15 over oppgitt emne:
Kirken som kjærlighetens institusjon


Selve disputasen begynner kl 12.15. Prøveforelesninger og disputas holdes på Det teologiske Menighetsfakultet, i Aud. I
Gydas vei 4.
Opponenter er professor dr. Werner Jeanrond, Oxford (1) og dosent Karin Johannesson, Uppsala (2). Professor dr. Terje Hegertun er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Avhandlingen kan lastes ned på Menighetsfakultetets hjemmeside: http://www.mf.no/om-mf/arrangementer/ingvild-rosoks-doktorgradsprover


sjk