torsdag 17. januar 2013


Program for seminaret om liturgi


Sted: Mariagården, Akersveien 16, 4. mars 2013
Seminaravgift: 250,- (inkl. lunsj). Medlemmer: 150,-
Påmelding til staale.kristiansen@katolsk.no eller heidi.oyma@katolsk.no

 

 PROGRAM

10.00: Laudes (sted annonseres snart)

10.30: Åpning

10.45-11.30 Foredrag
P. Ole Martin Stamnestrø: Det annet Vatikankonsils lære om liturgien med særlig vekt på begrepet actuosa participatio.

11.30: Lunsj (Inkludert i seminaravgiften)

12.30-13.15 Foredrag
Universitetslektor Sigurd Hareide: "Folket ligger i stolene som kyr!" Fra aktiv til passiv deltakelse? Om reformasjonens liturgireform.

13.15: Pause med kaffemat

13.30-14.00: Foredrag
P. Haavar Simon Nilsen: Vennskap og handling – nye perspektiver på liturgien.

14.00: Samtale om foredragene

14.40: Seminaret avsluttes
 
Ca. 14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi


Ca. 15.45: Messe i kapellet

 
Ca 17.00 og utover: åpen kveldssamling hos Helene og Øystein Lund.
(Kr 100,- dekker varmmat og drikke)
OM FOREDRAGSHOLDERNE:


P. Ole Martin Stamnestrø er kapellan i Vår Frue kirke i Ålesund. Han er PhD fra Universitetet i Oxford, med en doktorgrad i liturgihistorie.

 
 
 
 
 
Sigurd Hareide er universitetslektor i RLE ved Universitetet i Nordland, og underviser ved Høgskolen i Vestfold. Han har vært stipendiat i kirkehistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet. Doktoravhandlingen hans omhandler overgangen fra katolsk til luthersk messefeiring etter reformasjonen i Norge.

 
 

 
P. Haavar Simon Nilsen OP er dominikanerbror i St. Dominikus kloster i Oslo. Han skrev sin masteravhandling om liturgi ved Blackfriars og Universitetet i Oxford.
 
sjk

mandag 7. januar 2013

Årsmøte og kontingent

Årsmøtet i Nettverk for katolsk teologi avholdes også i år i forlengelsen av nettverkets årlige seminar (se nedenfor) i Mariagården, Akersveien 16, i Oslo. Dato: 4. mars, kl. 15.30.
Medlemskontingenten på Kr. 100,- kan nå betales inn på 6318.11.20896. Betalingen merkes med "NKT".

Til deg som vurderer medlemskap: Se info om nettverket under "nytt om nettverket" (til venstre). Innmelding kan gjøres til Heidi.Oyma@katolsk.no eller Staale.Kristiansen@katolsk.no.

sjk

...