onsdag 16. juni 2010

Disputas om Eukaristi og offerteologi


Cand.theol. Gudmund Waaaler holder sin første prøveforelesning for graden PhD onsdag 16. juni 2010 kl. 1615 over oppgitt emne: ''Kirken som sosialt og sakramentalt fellesskap.’ Den andre prøveforelesningen, over selvvalgt emne, holdes kl. 1715: ’Ny liturgi – luthersk eller økumenisk?’.

Torsdag 17. juni 2010 kl. 1015 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling ”Nattverden som offer. En komparativ systematisk analyse av synet på det eukaristiske offer hos Carl Fr. Wisløff, Regin Prenter og Gustaf Aulén”.

Opponenter er professor dr. Kirsten Busch Nielsen. København (1) og professor dr. Svein Rise, Bergen (2). Professor dr.theol. Harald Hegstad er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4. Se http://www.mf.no/

sjk

...