mandag 14. september 2009

Seminar om kirke og samfunn

8. mars 2010 arrangerer Nettverk for katolsk teologi et seminar for medlemmer og andre i nettverkets målgruppe. Tema for seminaret er "Kirkens kall i et postsekularistisk samfunn".


Dette temaet belyses i foredrag av Clemens Cavallin, Arnfinn Haram O.P., Christine Amadou og Torvild Oftestad, og gjennom plenumssamtaler.
Seminaret tar langt på vei utgangspunkt i konsildokumentet Gaudium et spes, om kirken og verden. Målet er i så måte ikke bare å aktualisere perspektivene fra konsilet, men også å gi en oppdatert teologisk drøfting av kirkens rolle som samfunnsaktør.
"Postsekularistisk" sikter til gjenkomsten av religionene eller det religiøse i den offentlige diskurs. Hvordan skal kirken og teologien respondere på denne utviklingen?

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Mer informasjon om seminaret og foredragene følger snart.

sjk


...
Årsmøtet og utvidelse av arbeidsgruppen

23. mars i år holdt Nettverk for katolsk teologi sitt første faglige seminar med temaet "Hva er katolsk teologi". Oppmøtet var stort, med ca 35 deltakere på det meste. Både prester, teologer og andre med interesse for katolsk tenkning deltok på seminaret.

På årsmøtet - som ble holdt samme dag - ble NKTs arbeidsgruppe gjenvalgt og utvidet med ett medlem. Arbeidsgruppen består nå av:

Ståle Johannes Kristiansen (leder)
Ole Martin Stamnestrø (kartotek- og økonomiansvarlig)
Heidi Øyma
Sigurd Hareide
Olav Hovdelien (nyvalgt)

Årsmøtet bestod ellers av en bredere drøfting av nettverkets profil, en drøfting av hva vi ønsker med nettverket og hvilke områder og tema medlemmene ønsker å fokusere på i tiden fremover.

sjk

...