torsdag 16. april 2015

Foredrag ved Ulf Ekman i St. Dominikus


Katolsk studentlag inviterer til foredrag med Ulf Ekman, den tidligere lederen for Livets Ord i Sverige. Ekman konverterte til Den katolske kirke i 2014. 


Foredragets tittel er "Fra menighet til kirke: en personlig ekklesiologisk omvurdering."
St. Dominikus kloster 23. april, kl. 1930.
Adresse: Neuberggt. 15, Oslo.

sjkKjøp SEGL - Katolsk årsskrift for religion og samfunn

SEGL utgis av St Olav forlag i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi.

Årsskriftet er i salg på St Olav bokhandel i Oslo, og dessuten i lekfransiskanernes bokhandel i St Paul menighet i Bergen (etter søndagsmessen).
SEGL kan dessuten bestilles på www.stolavbokhandel.no Der kan man også bla elektronisk i siste nummer.
Hovedoppslag i siste nummer er intervju med Jon Fosse, minneartikler om Wilfrid Stinissen, intervju med Birgitta og Ulf Ekman, og en håndfull temaartikler om "vennskap".


tirsdag 14. april 2015

Statutter Nettverk for katolsk teologi
(Vedtatt på årsmøtet 5. mars 2013)


§ I
Nettverk for katolsk teologi har som formål å fremme arbeidet med katolsk fagteologi gjennom forsknings- og formidlingsvirksomhet.

§ II
Medlemskap er åpent for alle med avlagt eksamen i teologi på masternivå, STB, eller tilsvarende. Seminarer og konferanser arrangert av nettverket er åpne.

§ III
Nettverket koordineres av et styre som velges på årsmøtet. Styret består av 4-6 medlemmersom velges for to år av gangen. Halve styret velges hvert år. Styret velger leder og fordeler arbeidsoppgaver internt. Årsmøtet annonseres to måneder på forhånd.

§ IV
Statuttene kan endres med to-tredjedels flertall på årsmøtet.

§ V
Årsmøtet drøfter nettverkets virksomhet og fastsetter kontingenten.

tirsdag 7. april 2015

Fagdag: Teologiens rolle i spenningsrommet mellom kirke og akademi

Vi minner om nettverkets fagdag mandag 13. april.
Gjennom foredrag og samtaler fokuseres spørsmålet om teologiens rolle og betydningen av å integrere teologi og kirkelig praksis.

Foredragene:
Geir Otto Holmås: 
«Gudskunnskap og gudskjennskap: Nytt blikk på teologiutdannelsen i en brytningstid»

Peder Solberg:
«Teologi i dag»

Det siste foredraget knytter direkte an til den internasjonale teologkommisjonens skrift ”Theology Today – Perspectives, Principles and Criteria”, som er tilgjengelig på http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_en.html

Fagdagen holdes i Mariagården, Akersveien 16C.

Tid: 10.00-14.00
Se detaljert program nedenfor.sjk
Foredrag om kirkefedrene

Torstein Tollefsen holder foredrag på Katolsk akademi 25. april:
Tema: ”Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse”. 

Tollefsen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, med kristen senantikk som spesialområde. Han er en av vår tids fremste kjennere av St. Maximus Bekjennerens teologi.
Sted: Mariagården, Akersveien 16C, Oslo.
Foredraget er åpent. Påmelding til akademi@katolsk.no.


sjk

Katolsk temadag på Katarinahjemmet

Lørdag 11. april inviterer brødrene i St Dominikus og søstrene på Katarinahjemmet til katolsk temadag med to foredrag om engler:

Sr. Dana Benedicta Pawlowicz: ”Engler mellom åndsmakter og glansbilder”.

Ståle Johannes Kristiansen: ”Du ser det ikke før du får tro det – om å erkjenne det usynlige”.

Sted: Katarinahjemmets møtelokale.
Tid: 11.00-14.00