lørdag 27. august 2016

Høstens fagdag - om pave Frans og familien

Nettverket inviterer til fagdag mandag 26. september. Tema er "Pave Frans og familien", med utgangspunkt i pavens formaning om kjærligheten i familien - Amoris Laetitia - som kom ut tidligere i år. Mer informasjon om sted og innhold følger snart. Det blir som vanlig foredrag til temaet, samtaler og felles måltid. Fagdagen starter kl. 10:00.
Fagdagen avsluttes med årsmøte i Nettverk for katolsk teologi.