onsdag 16. mai 2018


Doktordisputas om Kirkens forhold til jødene Mette Nygård forsvarer sin avhandling for graden dr. philos ved Det teologiske fakultet i Oslo 25. mai, kl. 10.15.

Avhandlingens tittel:
Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene
før og etter Det annet Vatikankonsil.Sammendrag av avhandlingen:

Mette Nygårds avhandling er basert på konsildokumentet Nostra aetate, om Kirkens forhold til fremmede religioner.
Etter en historisk oversikt over forholdet mellom jøder og kristne fra Jesu tid til 1900-tallet, behandler teksten utviklingen av dette forholdet frem til Det annet Vatikankonsil (1962-65) mer detaljert. Konsilet dannet grunnlaget for et vendepunkt i relasjonen mellom jøder og kristne. Forfatterens hypotese er at denne vendingen hviler på tre avgjørende historiske begivenheter: Holocaust, opprettelsen av staten Israel (1948) og Det annet Vatikankonsil. Hoveddelene i avhandlingen bidrar til å belyse denne hypotesen.
Over 50 år er gått siden konsilet ratifiserte erklæringen Nostra aetate. Siste del av avhandlingen gir en oversikt over relevante dokumenter fra Vatikanet som angår den nye relasjonen mellom jøder og kristne.

Bedømmelseskomiteens medlemmer:

Gregory M. Reichberg, forskingsprofessor ved PRIO, Oslo (førsteopponent).
Else-Britt Nilsen, statsstipendiat og professor II ved Det teologiske menighetsfakultet, (annenopponent).
Hallgeir Elstad, professor, Det teologiske fakultet, UiO.


Prøveforelesninger:
24. mai 16.15 – 18.00 holder Mette Nygård prøveforelesninger over oppgitt og selvvalgt tema.

Kl. 16:15–17:00 over oppgitt emne:
Thomas Merton om fred og interreligiøs dialog. To sider av samme sak?

Kl. 17:15-18.00 over selvvalgt emne:
”Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?
(Matt. 16,26)
Om sjeletap og å tape sin sjel


sjk


Konferanser om mystisk teologi

Det engelske nettverket for mystisk teologi (The Mystical Theology Network) arrangerer følgende konferanser:

Medieval Mystical Theology in Dialogue with Contemporary Theology
Leuven 30. mai til 4. juni 2018.
I anledning 750-årsmarkeringen for Beatrice av Nasarets død fokuserer denne konferansen på en rekke perspektiver innenfor spiritualitetsforskningen, som forholdet mellom eros og agape, mystikk og sakramentalitet, kroppens betydning i mystisk teologi, og forholdet mellom mystisk teologi og feministteologi.

Hovedtalere:
Bernard McGinn (University of Chicago)
Amy Hollywood (Harvard University)
Carolyn Muessig (University of Bristol)
Alessandra Bartolomei Romagnoli (Pontifical Gregorian University)
Robyn Horner (Australian Catholic University)
Mark De Kesel (Radboud University, Nijmegen)

The Eckhart Society holder sin årlige konferanse i Hoddesdon 14. til 16. september 2018 med temaet

Wellness and VulnerabilityForelesninger:

Rebecca Riley – “Seeking the ‘centre of the tornado’: Ursula Fleming, Eckhart, and Pain”

Frances Young – “What does it mean to be a creature? Reflections from the early Christian theologians”

Stephen D’Evelyn – “Wellness, Vulnerability, and Well-Being in Hildegard of Bingen’s Visionary Writings”

Daniel Smith – “Vulnerability, Dependence, and the ‘Knowledge’ of God: Reflections on Eckhart and Intellectual Disability”

Oliver Keenan – “The Politics of Sacred Vulnerability: Reading Fineman with Eckhart”

 sjk