søndag 3. november 2013


”Kierkegaard og katolisismen” 31 mars

Nettverk for katolsk teologi følger opp det siste årets Kierkegaard-jubileum med en fagdag om Søren Kierkegaard og katolsk teologi.


Søren Kierkegaard er en av de fremste kristne filosofer i moderne tid, med innflytelse langt utover Danmark og Norden – også inn i katolsk kontekst. Fra mellomkrigstiden av finner vi en omfattende resepsjon av Kierkegaard hos katolske tenkere som Romano Guardini, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner og Thomas Merton. De lar seg alle prege av den danske filosofen, gjennom positive og kritiske drøftinger av hans verk.

På programmet 31. mars står både en innføring i Kierkegaards religiøse tenkning, drøftinger av den katolske mottakelsen av Kierkegaard, samt spørsmålet om hans aktualitet for katolsk teologisk tenkning i dag.

Fullstendig program foreligger i desember.

Fagdagen holdes på Det teologiske Menighetsfakultet 31. mars kl. 10.00-15.00.
Påmelding til Heidi.Oyma@katolsk.no eller Staale.Kristiansen@katolsk.no.

sjk

...