torsdag 8. september 2016

Fagdag om pave Frans og familien 21. november


Ny dato for fagdagen 2016 er 21. november. Programmet er uendret, bort sett fra opplegget om kvelden som utgår fordi det kolliderer med lansering av SEGL - årsskriftet som utgis i samarbeid med nettverket. Begge arrangementer holdes i Mariagården.  

Tema for fagdagen er Pave Frans og familien – med utgangspunkt i pavens formaning Amoris laetitia fra våren 2016.

Hovedforedragsholder er Eivor Andersen Oftestad, som er aktuell med boken Vi lager barn: reproduksjon gjennom 500 år. Hun vil kommentere avsnittene i Amoris laetitia om ekteskap og ”den fruktbare kjærligheten” ut fra perspektiver i sin nye bok. 

Det blir også to kortere foredrag:
P. Haavar Nilsen OP: ”Et utvidet familiebegrep: familien som inkluderende fellesskap”.
Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen: ”Mottakelsen av Amoris laetitia – noen teologiske perspektiver”.


 SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.35-11.00 Foredrag ved Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen

11.05-11.45: Foredrag ved Eivor Andersen Oftestad

11.45-12.15: Samtale

12.15-13.15: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

13.15-13.40: Foredrag ved P Haavar Nilsen OP

13.40-14.20: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.30: Seminaret avsluttesForedragsholderne:
Eivor Andersen Oftestad er forsker ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
P Haavar Nilsen OP er dominikanerpater i St. Dominikus kloster i Oslo
Peder K. Solberg er førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen
Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi ved NLA Høgskolen i BergenÅRSMØTE

14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi (umiddelbart etter seminaret)Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)

Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 14. november: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)


sjk


Fagdag om pave Frans og familien utsatt til november


Fagdagen som skulle avholdes 26. september er utsatt til en av mandagene i november grunnet liten påmelding. Den nye datoen legges ut innen få dager. Tema og foredragsholdere, samt ulike klokkeslett nedenfor, blir de samme:
Tema for fagdagen er Pave Frans og familien – med utgangspunkt i pavens formaning Amoris laetitia fra 2016.

Hovedforedragsholder er Eivor Andersen Oftestad, som er aktuell med boken Vi lager barn: reproduksjon gjennom 500 år. Hun vil kommentere avsnittene i Amoris laetitia om ekteskap og ”den fruktbare kjærligheten” ut fra perspektiver i sin nye bok. 

Det blir også to kortere foredrag:
P. Haavar Nilsen OP: ”Et utvidet familiebegrep: familien som inkluderende fellesskap”.
Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen: ”Mottakelsen av Amoris laetitia – noen teologiske perspektiver”.


 SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.35-11.00 Foredrag ved Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen

11.05-11.45: Foredrag ved Eivor Andersen Oftestad

11.45-12.15: Samtale

12.15-13.15: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

13.15-13.40: Foredrag ved P Haavar Nilsen OP

13.40-14.20: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.30: Seminaret avsluttesForedragsholderne:
Eivor Andersen Oftestad er post.doc. ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
P Haavar Nilsen OP er dominikanerpater i St. Dominikus kloster i Oslo
Peder K. Solberg er førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen
Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi ved NLA Høgskolen i BergenÅRSMØTE OG VESPER

14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi (umiddelbart etter seminaret)MESSE OG SOSIALT

18.30: Messe i St. Dominikus kloster
19.15 (etter messen): Åpen kveldssamling i peisestuen på Katarinahjemmet (enkel bevertning – mer informasjon gis på seminardagen)

Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)

Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 19. september: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)


sjk