mandag 4. oktober 2010

Tre prøveforelesninger i teologi 7. oktober


I forbindelse med sine disputaser gir Helene Lund og Eivor Oftestad sine prøveforelesninger for graden Phd torsdag 7. oktober.


Helene Lunds to forelesninger holdes ved Det teologiske Menighetsfakultet, se forsiden http://www.mf.no/

Eivor Andersen Oftestads forelesning holdes ved Det teologiske fakultet, UiO, se http://www.tf.uio.no/forskning/arrangementer/proveforelesninger/2010/oftestad.html 


Lund og Oftestad disputerer ved sine respektive fakulteter torsdag 8. oktober. Se sammendrag av avhandlingene deres nedenfor (under "disputaser" i venstre felt).


sjk

...