lørdag 18. februar 2012

Bernt Torvild Oftestad 70 år

I dag, 18. februar, fyller professor Bernt Torvild Oftestad 70 år. Nettverk for katolsk teologi gratulerer jubilanten på det varmeste!

I går holdt Oftestad sin avskjedsforelesning på Det teologiske Menighetsfakultet, hvor han har arbeidet i 39 år. Forelesningen som hadde tittelen På vei mot en ny konfesjonsstat? Et perspektiv på prosessen etter 22. juli 2011, fylte det store auditoriet på MF med både lærere, studenter og andre som ville hedre Oftestad i anledning hans 70-årsdag. Det ble også overrakt et festskrift til jubilanten, med hilsen fra kollega Jan Schumacher, som har redigert boken sammen med Birger Løvlie og Kristin Norseth.
Forelesningen er publisert i sin helhet på  http://www.mf.no/doc//Aktiviteter/2012/Avskjedsforelesning%20Oftestad.pdf. Se bilder fra avskjedsforelesningen på http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8759.

Bernt Oftestad har vært kirkehistoriker ved Det teologiske Menighetsfakultet siden 1970-tallet, og har et omfattende kirkehistorisk forfatterskap bak seg, med vekt på norsk kirkehistorie og reformasjonshistorie. Tittelen på hans doktorarbeid var Kristentro og kulturansvar hos Ronald Fangen (Gyldendal norsk forlag, Oslo 1981). Oftestad har vært en sentral og uredd samfunnsdebattant de senere tiårene, med særlig fokus på forholdet mellom kirken og den sekulære stat – både gjennom bøker, artikler, en rekke kronikker og intervjuer. Nettopp kombinasjonen av faglig tyngde og sterkt samfunnsengasjement er et av hans særegne kjennetegn. Ikke minst vil Oftestad bli husket for sitt engasjement for det ufødte liv og for menneskeverdets ukrenkelighet – et engasjement som har vært tydelig helt fra hans virke under Knudsen-rettsakene på 70-tallet, frem til hans nyeste avisartikkel (i VL) om utrenskningssamfunnet.

Etter sin konversjon til Den katolske kirke i år 2000 ble Oftestads professorat i allmenn kirkehistorie (et professorat han mottok i en alder av 41 år) omgjort til et professorat i europeisk kulturhistorie. I perioden fra opptakelsen i kirkens fulle fellesskap (på minnedagen for St. Augustin) og frem til i dag, har han vært aktiv som forsker, forfatter og debattant – og ikke minst som verdsatt foreleser ved Menighetsfakultetet. I denne perioden har han særlig forsket på 1900-tallets katolske personalisme, han har utgitt en større monografi om Sigrid Undset: Sigrid Undset. Modernitet og katolisisme (Universitetsforlaget, Oslo 2003), og har bidratt til internasjonale publikasjoner om religion og politikk.

Bernt Oftestad er en nestor innenfor norsk katolsk fagteologi, og har også vært aktiv i arbeidet med Nettverk for katolsk teologi. Vi er mange som er takknemlige for å ha hatt ham som lærer og venn, og som i dag ønsker ham mange gode og aktive år fremover.

SJK

...