onsdag 13. april 2011

Olav Hovdelien disputerer


Olav Hovdelien disputerer 15. april for ph.d-graden ved Universitetet i Agders ph.d-program i Religion, etikk og samfunn.
Hovdelien har studert rektorers holdning til formidling av religion og verdier i grunnskolen.

Avhandlingens tittel er "Den multikulturelle skolen – hva mener rektorene? Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen."

Prøveforelesning over oppgitt tema, torsdag 14. april, kl 15.15:

"Grunnskolerektorers plass i skolesamfunnet i lys av nyere forskning"

Prøveforelesningen finner sted i B1-001 Gabriel Scotts auditorium (Gå inn hovedinngangen og sving til høyre i Vilhelm Krags hall)

Selve disputasen avholdes samme sted fredag 15. april, kl. 10.15sjk

...