onsdag 29. juni 2011

Ny bok fra Erik Varden (OCSO)

En flott ny utgivelse har kommet i serien Studia Anselmiana (Roma), om Pierre de Bérulle – skrevet av norske Erik Varden.
Broder Erik Varden trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey i England i 2001. Han prestevies samme sted 16. juli i år. Etter studier i Cambridge og Paris forsker han nå på tidlig bysantinsk hagiografi ved Det pavelige Institutt for Orientalske studier i Roma.ERIK VARDEN
REDEEMING FREEDOM
THE PRINCIPLE OF SERVITUDE
IN BÉRULLE
EOS-Verlag, Studia Anselmiana 2011
250 pages.


Pierre de Bérulle (1575-1629) has received scant attention from scholars in the English-speaking world. When he does enter the spotlight, it tends to be as originator of the ‘French School of Spirituality’. One could easily fancy him rapt in the hush of an ivory tower, whereas in fact Bérulle was constantly on the move, scouring Spain for nuns to export the Teresian Carmel, visiting the Roman Curia as an envoy of Louis XIII , or overseeing projects of ecclesiastical reform all over France. This study demonstrates the fundamental coherence of Bérulle’s varied accomplishments. Whether in speculative theology or public life, he presupposed the principle of ‘servitude’. This notion, repulsive to many, occasioned fierce controversy, yet Bérulle remained attached to it. It articulated the core of his theological anthropology as a simultaneous image for the unfreedom of the Old Adam enslaved by sin and for the emancipation of the New Adam living in redemptive bondage to Jesus. Accumulated layers of meaning led to the development of ‘servitude’ as a principle of action. Thus it migrated from the theological sphere into that of politics. Erik Varden traces the itinerary of this singular metaphor, casting new light on the career of a man who did much to form the sensibility of the grand siècle.
Boken kan bestilles på www.eos-verlag.de
sjk
...

lørdag 18. juni 2011

Nytt om nettverk for katolsk teologi

Nettverket holdt i mars sitt årlige seminar, i år om Tradisjonsforståelse og bibeltolkning, med utgangspunkt i konsildokumentet Dei Verbum – om den guddommelige åpenbaringen. Omkring 40 deltakere var innom seminaret, for å høre foredragene av professor Charles Morerod og dr. Øystein Lund (se bilde).
Øystein Lund holder foredraget "Sacred Scripture in the
life of the Church". Charles Morerod fremst til høyre.

I forlengelsen av seminaret avholdt nettverket sitt årsmøte. Hovedsakene her var først og fremst informasjon om og drøftinger av et kommende årsskrift hvor nettverket blir medutgiver. Dernest ble tema for neste års seminar drøftet, og det var bred enighet om å ta utgangspunkt i enda en konstitusjon fra Vatikankonsilet – i likhet med de to foregående år; det vil si at tema blir relatert til liturgi / liturgisk fornyelse (Sacrosanctum Concilium) eller Kirken / ekklesiologi (Lumen Gentium). For det tredje ble det valgt inn et nytt medlem av arbeidsgruppen/styringsgruppen: Eivor Oftestad.

Nettverkets styringsgruppe består nå av:
Olav Hovdelien (HiO), økonomi- og kartotekansvarlig
Ståle Johannes Kristiansen (UiB), leder
Øystein Lund (MF)
Eivor Oftestad (TF, UiO)
Maria J. Sammut (MF)
Ole Martin Stamnestrø (St. Eystein presteseminar)
Heidi Øyma (MF)


Nettverket har pr. i dag 45 medlemmer.

sjk

...