mandag 23. februar 2015

Fagdag om teologiens rolle i Kirken og akademia
Vittore Carpaccio: Visione di Sant AgostinoNettverk for katolsk teologi inviterer til fagdag i Mariagården mandag 13. april. I år setter vi søkelys på teologiens rolle som akademisk og kirkelig disiplin. Hva innebærer teologiens akademiske frihet? Hva innebærer dens kirkelige forpliktelse? Hvordan sammenholde teologi og spiritualitet? Hva er teologens spesielle kall? 
Dette er noen av de spørsmål som vil drøftes på fagdagen gjennom foredrag og samtaler.

Teologene Geir Otto Holmås og Peder Solberg er invitert til å holde hvert sitt innledende foredrag. Holmås har det siste året tatt til orde for at fagteologien må være mer eksistensielt utfordrende enn den er i dag. Ikke minst har han understreket at teologisk tenkning og et liv i bønn hører sammen. Et slikt perspektiv er helt i pakt med den internasjonale teologkommisjonens skriv om kriterier for katolsk teologi – Theology Today fra 2012. Solberg vil i sin respons til Holmås knytte an til dette dokumentet, som særlig vektlegger spørsmålet om Skriftens betydning og forholdet mellom tro og fornuft.


Foreløpig program:


SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.45-11.30 Foredrag ved Geir Otto Holmås: 
«Gudskunnskap og gudskjennskap: Nytt blikk på teologiutdannelsen i en brytningstid»

11.30: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

12.15: Foredrag og respons ved Peder Solberg:
«Teologi i dag»

13.00: Pause 10 minutter

13.15: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.00: Seminaret avsluttes


ÅRSMØTE OG VESPER

14.15: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi

Ca 15.15: Vesper


SOSIALT

17.00 og utover: Åpen kveldssamling (mer informasjon gis på seminardagen)

Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 1. april: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)Geir Otto Holmås har de siste årene vært 
førsteamanuensis i Det nye testamentet 
ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.Peder K. Solberg er høyskolelektor 
i kirkehistorie ved NLA Høgskolen i Bergen. 
Han er også redaktør for 
SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn.

sjk

mandag 2. februar 2015

Disputas om Wilfrid Stinissen


Fredag 6. februar disputerer Kim Mikael Larsen ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Avhandlingens tittel er Transformasjon som overgivelse – en analyse av Wilfrid Stinissens karmelittiske spiritualitet.Prøveforelesning holdes 6. februar kl. 10.15 over oppgitt tema: ”Spiritualitet og teologi i den karmelittiske tradisjonen”.


Larsen forsvarer sin avhandling kl. 12.15.
Både prøveforelesning og disputas holdes i Auditorium I.

Adresse: Det teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4.


Kim Larsen er høyskolelektor ved NLA Høgskolen i Bergen, og har de siste årene vært stipendiat samme sted.