fredag 28. desember 2012


 
God jul og takk for året som gikk

God jul og takk for det gamle – til alle våre medlemmer og andre som har fulgt nettverket aktiviteter i 2012.
Året begynte med et flott seminar på MF, et seminar om katolsk ekklesiologi som samlet omkring 30 deltakere. Vi har også fått flere nye medlemmer dette året, og nettverket er ved årets slutt oppe i 53 medlemmer.

2012 ble også avsluttet med en viktig begivenhet. Da kom første nummer av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn, som utgis i samarbeid med nettverket. Med dette har vi fått en ny publiseringskanal for katolsk teologi og tenkning i Norge, og ikke minst en kanal for publisering av faglige bidrag fra våre seminarer. Både p. Erik Vardens og Helene Lunds foredrag fra siste seminar ble publisert i første nummer av SEGL.

Dette har samtidig vært et trist år for miljøet vårt. For mange av oss har 2012 fremfor alt vært året da vi mistet vår kjære venn og medbroder, pater Arnfinn.
I SEGL er dette markert på flere måter. Vi har trykket et lengre foredrag holdt av ham på nettverkets seminar om kirke og samfunn, dessuten en av hans siste aviskommentarer, og to av hans vakreste salmer som ikke er publisert tidligere. Det var dertil på sin plass at det første nummeret av katolsk årsskrift ble dedikert til Arnfinn Haram OP.

Vi minner om vårt neste seminar 4. mars 2013, ved Menighetsfakultetet i Oslo.
Tema: Liturgi. Foredragsholdere: p. Ole Martin Stamnestrø, Sigurd Hareide og p. Haavar Simon Nilsen. Velkommen til alle interesserte!

sjk
 
...

søndag 2. desember 2012


Nytt katolsk årsskrift
 

Første nummer av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn er nå lagt ut for salg.
SEGL utgis i samarbeid med Nettverk for katolsk teologi.

Der kan du lese biskop Bernt Eidsvigs åpningshilsen, og bla elektronisk i årsskriftet. Redaktørenes lederartikkel er lagt ut på http://www.katolsk.no/nyheter/2012/11/leder-et-tidsskrift-for-katolsk-humanisme

sjk
...

Seminar om Liturgi 4. mars

Dette seminaret er det fjerde i en serie inspirert av konstitusjonene fra Det annet Vatikankonsil. Denne gang med utgangspunkt i Sacrosanctum Concilium, konstitusjonen om liturgien.
Foredragsholdere blir
  P. Ole Martin Stamnestrø:
Det annet Vatikankonsils lære om liturgien med særlig vekt på begrepet actuosa participatio.

  Sigurd Hareide:
"Folket ligger i stolene som kyr!" Fra aktiv til passiv deltakelse?
Om reformasjonens liturgireform.


P. Haavar Nilsen:
Vennskap og handling – nye perspektiver på liturgien.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo.
Seminaret er åpent. Påmeldingsavgift: 250,- (inkluderer lunsj) 150,- for medlemmer.
Kontingent for medlemmer 100,-. Les mer om medlemskap i NKT under "Nytt om nettverket" (statutter).
Påmelding til staale.kristiansen@katolsk.no eller hovdelien@yahoo.no innen 20. februar 2013.
sjk
...

lørdag 1. desember 2012


Forelesning til minne om P. Arnfinn Haram

10. desember er det et halvt år siden p. Arnfinn døde. Tankesmien Skaperkraft, hvor p. Arnfinn tidligere var medvirkende, markerer dette med en minneforelesning.

Innleder: Eskil Skjeldal, Stipendiat (MF)

I panelet:

Knut Olav Åmås (kultur- og debattredaktør i Aftenposten)
Hans Fredrik Dahl (tidl. kulturredaktør i Dagbladet)
Eivor Oftestad (postdoktor, Det teologiske fakultet, UiO)

Sted: Litteraturhuset (Kjelleren)
Tid: mandag 10.12.2012 kl 19-21


sjk

...