søndag 14. desember 2008

Sekularisering og sakralisering


Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog arrangerer seminar om ”Sekularisering” lørdag 14. februar kl. 12.00 - kl. 15.00.

Professor Trygve Wyller fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, innleder med utgangspunkt i den katolske filosofen Charles Taylors nyeste bok "A Secular Age".
Kontaktperson: May-Lisbeth Myrhaug.


sjk
.