onsdag 26. september 2012


Økumenikk og kroppens teologi
på Katolsk forum i Bergen


Begge de to neste foredragsholderne på Katolsk forum i Bergen er kjente navn fra NKT-sammenheng:


23. oktober holder Peder Solberg foredraget
"Arven fra kirkefedrene og den ‘Udelte Kirke’: en romantisk utopi?".
Solberg er høgskolelektor i kirkehistorie ved NLA Høgskolen i Bergen, og har særlig forsket på greske kirkefedre.


27. november holder Erik Andvik foredraget
"Johannes Paul II og Kroppens Teologi: seksualitet som ikon".
Andvik er kateketleder i St. Paul menighet, og arbeider som bibeloversetter i den internasjonale organisasjonen Wycliffe.


Møtene i Katolsk forum holdes på personalrommet på St. Paul skole, kl. 19.45, like etter kveldsmessen.Erik Andvik
Peder Solberg
sjk

...