mandag 10. februar 2014


Søren Kierkegaard og det katolske


Det teologiske Menighetsfakultet 31. mars 2014
Seminarrom 417.

Nettverk for katolsk teologi følger opp det siste årets Kierkegaard-jubileum med en fagdag om Søren Kierkegaard og katolsk teologi.

Søren Kierkegaard er en av de fremste kristne filosofer i moderne tid, med innflytelse langt utover Danmark og Norden – også inn i katolsk kontekst. Fra mellomkrigstiden av finner vi en omfattende resepsjon av Kierkegaard hos katolske tenkere som Romano Guardini, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner og Thomas Merton. De lar seg alle prege av den danske filosofen, gjennom positive og kritiske drøftinger av hans verk.

På programmet 31. mars står både en innføring i Kierkegaards religiøse tenkning, drøftinger av den katolske mottakelsen av Kierkegaard, samt spørsmålet om hans aktualitet for katolsk teologisk tenkning i dag.

Seminaravgift for medlemmer: 150,- / andre: 250,-
Dette inkluderer lunsj i MFs kantine. (Medlemskap i NKT: 100,-)

Påmelding til Heidi Øyma (Heidi.Oyma@katolsk.no) eller Staale.Kristiansen (Staale.Kristiansen@katolsk.no) innen 20. mars.


PROGRAM FAGDAG

10.00: Morgenbønn i kapellet
(Vi deltar ved Menighetsfakultetets morgenbønn)

10.30: Åpning

10.45-11.25 Foredrag (40 min)
Marius Mjaaland:
”Introduksjon til Kierkegaards religiøse tenkning”

Spørsmål og samtale (15 min)

11.40: Lunsj i kantinen (Inkludert i seminaravgiften)

12.30-12.55 Foredrag (25 min)
Solveig Bøe:
”Katolske tolkninger av Kierkegaard: Heidegger og Rahner”

12.55: Pause

13.10-13.35: Foredrag (25 min)
Ståle Johannes Kristiansen:
”Katolske tolkninger av Kierkegaard: fra Guardini til Lubac og Balthasar”

13.35: Spørsmål og samtale om foredragene

Ca 14.15: Seminaret avsluttes

ÅRSMØTE OG VESPER

14.30: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi

15.30: Vesper i kapelletSOSIALT

Ca 17.00 og utover: Åpen kveldssamling (mer informasjon gis på seminardagen)


sjk 

...
mandag 3. februar 2014

Prestevielse i St. Olav

Nettverk for katolsk teologi ønsker Eystein Freuchen til lykke med prestevielsen! 
P. Freuchen ble ordinert av biskop Eidsvig i St. Olav Oslo domkirke 2. februar. sjk

...