lørdag 7. januar 2012

Seminar om
katolsk ekklesiologi

Det teologiske Menighetsfakultet 5. marsProgram

10.00:
Laudes i kapellet
10.30:
Åpning


10.45-12.00:
Foredrag v/ Helene Lund

12.00:
Lunsj i kantinen

13.00-13.45:
Foredrag v/ p. Erik Varden O.C.S.O.

13.45    
Kort pause

Ca 1355:
Samtale om foredragene

Ca 14.40:
Seminaret avsluttes
Pause med kaffemat

15.00:
Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi 


16.00:
Messe i kapellet


Åpen kveldssamling hos familien Lund

Seminaravgift: 250,- (inkluderer lunsj) / 150,- (medlemmer)
PÅMELDING til
hovdelien@yahoo.no eller staale.kristiansen@katolsk.no innen 27. februar.

Se informasjon om foredragsholderne nedenfor.


sjk

...

mandag 2. januar 2012

Diakonvielse

Ole Martin Stamnestrø, som er seminarist ved St. Eystein presteseminar og aktiv i Nettverk for katolsk teologi, diakonvies 6. januar.
Stamnestrø har tidligere skrevet sin doktoravhandling i liturgihistorie (”The Liturgical Reforms of the Second Vatican Council considered in the light of the preceding Liturgical Movement”) ved Merton College, Oxford. Han studerer nå ved Universitetet i München.

Diakonvielsen finner sted i St. Olav domkirke, kl. 18.00.

 
(Foto: Katolsk.no)
sjk...

søndag 1. januar 2012

Et velsignet nytt år!

På årets første dag, og høytiden for Guds Mor Maria, ønsker vi våre medlemmer og alle andre et velsignet år!
I dagens preken talte pave Benedikt om den fred som alle mennesker lengter etter, den fred som ikke verden kan gi, den fred Maria, Guds Mor, er den første som mottar i Kristus Jesus. ”I sin høyeste og mest fullstendige betydning er fred summen og syntesen av alle velsignelser”, sa pave Benedikt. Han minnet om at kirken, i likhet med Maria, er formidler (mediator) av denne og alle Guds velsignelser til verden – ”hun mottar Guds velsignelse ved å motta Jesus og bringer den videre ved å bære Jesus”.

Dette er et godt program også for vårt arbeid det kommende året, og for nettverkets seminar om Katolsk ekklesiologi den 5. mars (se nedenfor). Som Benedikt XVI sier i samme preken: Maria er både kirkens Mor og modell for kirken, idet hun gir seg selv som den gode jord hvori Gud kan fortsette å virke sin frelses mysterium.


Pave Benedikts preken er gjengitt i sin helhet på www.news.va

sjk

...