tirsdag 25. november 2014

Disputas om Jean-Luc Marions kunstfilosofiFredag 12. desember disputerer Ståle Johannes Kristiansen ved Universitetet i Bergen. Avhandlingens tittel er Avdekning og tilsløring: Dionysius Areopagitens symboltekning og Jean-Luc Marions ettermoderne kunstfilosofi.
Prøveforelesning holdes torsdag 11. desember kl. 17.15 over oppgitt emne: "Utviklingslinjer i Jean-Luc Marions forfatterskap."
Disputasen starter 9.30 (12. desember).
Sted: auditorium 4, Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1 (Jussbygget).


Ståle Johannes Kristiansen har tidligere vært stipendiat i kunsthistorie ved UiB, og er nå Universitetslektor samme sted.

Disputas om Hans Urs von Balthasars teologi Mandag 15. desember disputerer Gunnar Innerdal på Det teologiske Menighetsfakultet. Avhandlingens tittel er Spirit and Truth: A Systematic Reconstruction of Hans Urs von Balthasar’s Doctrine of the Spirit of Truth and Its Connections to the Philosophy and Theology of Truth by the Theoretical Framework of Lorenz B. Puntel.


Prøveforelesning med følgende oppgitt tema starter kl. 10.15: "The eucharist in context of the trinity: epiclesis and ecumenism".
Selve disputasen starter 12.15.


Gunnar Innerdal har de siste årene vært forskningsstipendiat ved NLA Høgskolen i Bergen.