søndag 22. mai 2016

Åpen fagdag om thomistisk metafysikk


Det teologiske Menighetsfakultet (MF) arrangerer en egen fagdag om thomistisk metafysikk 1.—3. juni (i samarbeid med UiA og UiO).

Tema og program presenteres slik på MFs hjemmesider:

En vital strømning i dagens teologiske og filosofiske landskap hevder at aristotelisk(-thomistisk) ontologi er å foretrekke som teoretisk rammeverk for filosofisk, teologisk, og naturvitenskapelig arbeid. 2. juni 2016 arrangeres en stor debatt mellom forsvarere av ulike metafysiske helhetskonsepsjoner. Brian Leftow (professor i filosofi, Oriel College, Oxford) vil forsvare en thomistisk ontologi. Dette vil utfordres av Lorenz Puntel (professor em. i filosofi ved Universitetet i München), som skal forsvare en strukturalistisk ontologi og Ingolf Dalferth (prof./prof. em. teologi/filosofi Zürich/Claremont), som har en post-metafysisk fenomenologisk/hermeneutisk/pragmatisk kritisk tilnærming. Det vil bli god tid til diskusjon mellom disse særdeles kompetente debattantene.

Dagen før, 1. juni, vil Lorenz Puntel presentere sin metafysikk. Denne får stadig bredere nedslagsfelt i norske doktorgradsarbeider.

Program:
1.juni (aud 4):
09:15-12:00: Presentasjon og diskusjon av Lorenz Puntels teoretiske rammeverk.
12:00-13:00: Lunsj
13:00-15:30: Presentasjon og diskusjon av fremlegg fra 2 doktorgradsstudenter.

2.juni (aud 4 – evt aud 2):
09:30-12:15: Presentasjoner fra Leftow, Puntel, og Dalferth.
12:15-13:00: Lunsj
13:00-14:45: Faglig samtale mellom hovedforeleserne
15:00-16:00: Åpen samtale med salen

3.juni (aud 4):
09:15-15:00: PhD-kurs: Studentfremlegg med respons.

Interesserte kan melde seg til Asle.Eikrem@mf.no, og arrangementet er gratis. PhD-studenter kan ta dette som et disiplinspesifikt kurs 1.- 3. juni (tilsvarende 5 ECTS).

For mer informasjon om PhD-kurset, kontakt Nils.A.Rosag@mf.no
SJK