fredag 14. januar 2011

Statutter Nettverk for katolsk teologi


(Vedtatt på årsmøtet 8. mars 2010)


§ I

Nettverk for katolsk teologi har som formål å fremme arbeidet med katolsk fagteologi gjennom forsknings- og formidlingsvirksomhet.

§ II

Medlemskap er åpent for alle med avlagt eksamen i teologi på masternivå, STB, eller tilsvarende. Seminarer og konferanser arrangert av nettverket er åpne.

§ III

Nettverket koordineres av en arbeidsgruppe som velges på årsmøtet, som blir annonsert minst to måneder på forhånd.

§ IV

Statuttene kan endres med to-tredjedels flertall på årsmøtet.

§ V

Årsmøtet drøfter nettverkets virksomhet og fastsetter kontingenten.


sjk

...