torsdag 21. januar 2010

Kirkens kall i et postsekularistisk samfunn


Seminar i regi av Nettverk for katolsk teologi,
Det teologiske Menighetsfakultet 8. mars 2010


Et sentralt utgangspunkt for katolsk tenkning omkring Kirkens samfunnsansvar er gitt i konsildokumentet Gaudium et spes - Om kirken og verden. I årets seminar vil vi bl.a. med utgagnspunkt i dette dokumentet legge til rette for en oppdatert teologisk drøfting av kirkens rolle som samfunnsaktør i dag, drøye 50 år etter at Johannes XXIII kalte sammen Det 2. Vatikankonsil. Oppblomstringen av religionene og religiøse problemstillinger i den offentlige diskurs har fått samfunnsteoretikere til å snakke om samtiden som ”postsekularistisk”. Hvordan skal kirken og teologien respondere på denne utviklingen?


Program
(seminarrom 371)

9.00 Laudes i MF-kapellet

9.30 Åpning og kort informasjon om Nettverket. Presentasjonsrunde.

TO HOVEDFOREDRAG m/SAMTALE

9.45 Gaudium et res (!) - saksinhaldet i ein kyrkjeleg humanisme i dag
v/Arnfinn Haram OP (Prior i St. Dominikus kloster, Oslo)

10.45 Katolsk högre utbildning i en postsekulär kontext
v/Clemens Cavallin (Universitetslektor i religionsvitenskap. ved Göteborgs Universitet)

11.30 Samtale om de to hovedforedragene (30 min)

12.00-12.45 Felles lunsj


TO KORTERE FOREDRAG m/SAMTALE:

12.45 Asketen som samfunnsaktør - Ørken og by i senantikken
v/Christine Amadou (Førstelektor i idéhistorie ved UiO)

13.20 Religionen er tilbake, men hvor er Gud?
v/Torvild Oftestad (Cand. theol. og leder for Kateketisk senter)

13.55 Pause med kaffe og kaffemat og frukt

14.10 Presentasjoner av forskningsprosjekter

15.00 Seminaret avsluttesÅrsmøte i Nettverk for katolsk teologi ca 15.15.

Messe i MF-kapellet Kl. 16.30Hjertelig velkommen!
Hilsen arbeidsgruppen i NKT:
Sigurd Hareide, Olav Hovdelien, Ståle Johannes Kristiansen, Ole Martin Stamnestrø og Heidi ØymaPris: 150,- for medlemmer / 250,- for ikke-medlemmer (Seminaravgiften inkluderer lunsj i MFs kantine)

Påmelding til hauoeym@online.no eller Staale.Kristiansen@katolsk.no

sjk


...