lørdag 8. november 2008

Seminar om Moderne teologi 12. november

Seminar i forbindelse med utgivelsen av antologien Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer.
Red: Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise.
Høyskoleforlaget 2008 – 760 sider.

Sted: NLA Høgskolen, Amalie Skramsvei 3, Bergen 12. november, kl. 09.00


Program før lunsj

09.00
Kort presentasjon v/ Redaktørene

09.15-10-000
Postmoderne teologi
v/ Jayne Svenungsson (Lektor i systematisk teologi ved Teologiska Högskolan i Stockholm)

10.05-10-50
Tradisjon og fornyelse i nyere ortodoks teologi
v/ Peder Solberg (Stipendiat i kirkehistorie ved NLA i Bergen)

11.00-11.45
"Hellig" Skrift og "verdslig" skrift: Tradisjonsforståelser hos Jaroslav Pelikan og Northrop Frye
v/ Jan Schumacher (Førsteamanuensis i kirkehistorie ved MF i Oslo)

Lunsj (11.45-12-45)

12.45-13.30
Är Påven katolik? -Auktoritet, tradition och förnuft i katolsk teologi
v/ Gösta Hallonsten (Professor i systematisk teologi, Lunds Universitet)

13.40-14.25
Kristen tro og humanisme i det 20.århundres protestantiske teologi
v/ Svein Aage Christoffersen (Professor i etikk og religionsfilosofi, TF i Oslo)

14.35
Plenumssamtale

Seminaret er gratis og alle interesserte er velkommen!
Påmelding til sr@nla.no



Blant antologiens forfatterne: Aidan Nichols, Fergus Kerr, Bernt Oftestad, Gregory Reichberg, Gabriel Flynn, Gösta Hallonsten, Michael Waldstein, Andrew Louth og Rowan Williams.


.