mandag 23. februar 2009

Seminar: Hva er katolsk teologi?

Nettverk for katolsk teologi arrangerer et oppstartseminar 23. mars 2009, på Det teologiske Menighetsfakultet. Tema for seminaret er "Hva er katolsk teologi?".
Hovedforedragsholdere: Bernt T. Oftestad og Gregory Reichberg.Program

9.00 Åpning og kort presentasjon av Nettverket. Presentasjonsrunde

9.15
Katolsk teologi – i dag og i går.
v/ Bernt T. Oftestad (Professor ved Det teologiske Menighetsfakultet, MF)

Samtale og pause

10.35
The role of reason in faith and of faith in reason.
v/ Gregory Reichberg (Research Professor ved PRIO, og Professor II ved MF)

Samtale

11.40-12.40 Felles lunsj

12.40
Paven og liturgien - spenninger mellom embedet og kulten 1870-1970
v/ Ole Martin Stamnestrø (Phd i liturgihistorie og prestekandidat ved St. Eystein)

13.15
Teologens kirkelige kall
v/Maria Junttila Sammut (Stipendiat ved MF)

Kaffepause

14.10-16.00
Presentasjoner av forskningsprosjekter (med innlagte pauser) .
Tidsrammen her avhenger av hvor mange som melder seg til å legge frem paper.16.00 Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi

17.30 Felles middag for dem som ønsker det


Praktisk: Ingen seminaravgift, men deltakerne betaler egen lunsj og eventuell middag. Vi bestiller bord i nærheten av MF.

sjk

.