lørdag 18. juni 2011

Nytt om nettverk for katolsk teologi

Nettverket holdt i mars sitt årlige seminar, i år om Tradisjonsforståelse og bibeltolkning, med utgangspunkt i konsildokumentet Dei Verbum – om den guddommelige åpenbaringen. Omkring 40 deltakere var innom seminaret, for å høre foredragene av professor Charles Morerod og dr. Øystein Lund (se bilde).
Øystein Lund holder foredraget "Sacred Scripture in the
life of the Church". Charles Morerod fremst til høyre.













I forlengelsen av seminaret avholdt nettverket sitt årsmøte. Hovedsakene her var først og fremst informasjon om og drøftinger av et kommende årsskrift hvor nettverket blir medutgiver. Dernest ble tema for neste års seminar drøftet, og det var bred enighet om å ta utgangspunkt i enda en konstitusjon fra Vatikankonsilet – i likhet med de to foregående år; det vil si at tema blir relatert til liturgi / liturgisk fornyelse (Sacrosanctum Concilium) eller Kirken / ekklesiologi (Lumen Gentium). For det tredje ble det valgt inn et nytt medlem av arbeidsgruppen/styringsgruppen: Eivor Oftestad.

Nettverkets styringsgruppe består nå av:
Olav Hovdelien (HiO), økonomi- og kartotekansvarlig
Ståle Johannes Kristiansen (UiB), leder
Øystein Lund (MF)
Eivor Oftestad (TF, UiO)
Maria J. Sammut (MF)
Ole Martin Stamnestrø (St. Eystein presteseminar)
Heidi Øyma (MF)


Nettverket har pr. i dag 45 medlemmer.

sjk

...