fredag 18. november 2011

Nettverk for katolsk teologis årlige fagdag 

Nettverket arrangerer sitt årlige seminar 5. mars på Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Også i år tar vi utgangspunkt i en av hovedtekstene fra Det 2. Vatikankonsil: Lumen Gentium.
Tema for seminaret er Kirken – katolsk ekklesiologi.


Foredragsholdere: Helene Lund og p. Erik Varden o.c.s.o.


Helene Lund
P. Erik VardenTidspunkt: 10.00 – ca 14.30. Deretter årsmøte i NKT og messe i kapellet.
Sted: MF, rom 417.
Seminaret er åpent.

Seminaravgift: 250,- / 150,- (medlemmer) Lunsj inkludert.
(Medlemsavgift i NKT er 100,-)
Seminardeltakere som ønsker å delta på åpen kveldssamling bes betale 100,- (til mat og drikke).

Om foredragsholderne:
Helene Lund har doktorgrad i systematisk teologi fra Det teologiske menighetsfakultet. Hun forsker nå på spørsmål relatert til Menneskerettighetene, og er også ansatt i en prosjektstilling knyttet til utdanningsspørsmål i Oslo katolske bispedømme. For mer info, se linken ”Disputaser” til venstre, og
http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/hlund.

P. Erik Varden er cistercienserpater, og har doktorgrad i kirkehistorie fra St. John’s College, Cambridge. Han forsker nå på tidlig bysantinsk hagiografi ved Det pavelige Institutt for Orientalske studier i Roma. For mer info, se linken ”nyheter” til venstre, og http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/evarden

Program og ytterligere informasjon følger.
Påmelding til staale.kristiansen@katolsk.no eller hovdelien@yahoo.no innen 27. februar.

sjk

...