søndag 2. desember 2012


Seminar om Liturgi 4. mars

Dette seminaret er det fjerde i en serie inspirert av konstitusjonene fra Det annet Vatikankonsil. Denne gang med utgangspunkt i Sacrosanctum Concilium, konstitusjonen om liturgien.
Foredragsholdere blir
  P. Ole Martin Stamnestrø:
Det annet Vatikankonsils lære om liturgien med særlig vekt på begrepet actuosa participatio.

  Sigurd Hareide:
"Folket ligger i stolene som kyr!" Fra aktiv til passiv deltakelse?
Om reformasjonens liturgireform.


P. Haavar Nilsen:
Vennskap og handling – nye perspektiver på liturgien.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo.
Seminaret er åpent. Påmeldingsavgift: 250,- (inkluderer lunsj) 150,- for medlemmer.
Kontingent for medlemmer 100,-. Les mer om medlemskap i NKT under "Nytt om nettverket" (statutter).
Påmelding til staale.kristiansen@katolsk.no eller hovdelien@yahoo.no innen 20. februar 2013.
sjk
...