mandag 7. januar 2013

Årsmøte og kontingent

Årsmøtet i Nettverk for katolsk teologi avholdes også i år i forlengelsen av nettverkets årlige seminar (se nedenfor) i Mariagården, Akersveien 16, i Oslo. Dato: 4. mars, kl. 15.30.
Medlemskontingenten på Kr. 100,- kan nå betales inn på 6318.11.20896. Betalingen merkes med "NKT".

Til deg som vurderer medlemskap: Se info om nettverket under "nytt om nettverket" (til venstre). Innmelding kan gjøres til Heidi.Oyma@katolsk.no eller Staale.Kristiansen@katolsk.no.

sjk

...