lørdag 28. september 2013


Ny ettbindsutgave av konsildokumentene

Det annet vatikankonsil – dokumenter
Red: P. Fredrik Hansen (red.)
Oslo: St. Olav forlag, 2013

Det er all grunn til å gi honnør til St. Olav forlag for at de under p. Fredrik Hansens kyndige redaksjon har valgt å gi ut alle dokumentene fra Det annet vatikankonsil i norsk språkdrakt i ett bind i anledning troens år. I tillegg til de seksten dokumentene konsilet resulterte i, fire konstitusjoner, ni dekreter og tre erklæringer, inneholder boken et forord av Norsk katolsk bisperåd, og en innledning av p. Hansen som gir den aller mest nødvendige konteksten for dokumentene, samt en kort presentasjon av dem. 

Boken presenteres slik i forordet:

”Den 11. Oktober 1962 innledet Kirken sitt 21. Økumeniske konsil – Det annet vatikankonsil. I dette høytidelige kirkemøtet søkte den katolsk kirke å videreføre og tydeliggjøre troens budskap i møte med Kirkens utfordringer og verden av i dag. Konsilets lære – som trygt står plantet i konsilenes og Kirkens tradisjon og representerer fremfor alt kontinuitet i den katolske tro og lære – er og forblir grunnleggende som Den katolske kirkes rettesnor”


Selv om konsildokumentene har vært tilgjengelig tidligere også på norsk, gir det en egen oversikt og leservennlighet å ha alt samlet i ett bind. Slik sett er utgivelsen en gave til alle som er interessert i katolsk teologi og trosliv, enten det er i akademisk forstand eller mer allment. Ingen kommer utenom disse dokumentene.  
Olav Hovdelien

...