onsdag 15. oktober 2014

Professor Andrew Louth gjester OsloDen fremragende ortodokse patristikeren, Andrew Louth, holder foredrag om Maximus Confessor på Filosofisk seminar i Oslo 24. oktober. Foredragets tema er «Virtue Ethics and St. Maximus Confessor». Louth har skrevet en rekke bøker og artikler om St. Maximus og andre østlige fedre. Hans undervisning om kirkefedrene og kristen senantikk kjenntegnes av bred kunnskap og en særegen vilje til å skape større forståelse mellom østlig og vestlig tradisjon. 

Se mer informasjon om foredraget og Andrew Louth på http://salongen.no/-/event/show/569583_filosofisk-seminar-andrew-louth-virtue-ethics-and-st-ma/7833157


sjk