mandag 2. februar 2015

Disputas om Wilfrid Stinissen


Fredag 6. februar disputerer Kim Mikael Larsen ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Avhandlingens tittel er Transformasjon som overgivelse – en analyse av Wilfrid Stinissens karmelittiske spiritualitet.Prøveforelesning holdes 6. februar kl. 10.15 over oppgitt tema: ”Spiritualitet og teologi i den karmelittiske tradisjonen”.


Larsen forsvarer sin avhandling kl. 12.15.
Både prøveforelesning og disputas holdes i Auditorium I.

Adresse: Det teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4.


Kim Larsen er høyskolelektor ved NLA Høgskolen i Bergen, og har de siste årene vært stipendiat samme sted.