fredag 7. august 2015

Nytt styre i Nettverk for katolsk teologi


På årsmøtet i april ble Ingvild Røsok og Peder K. Solberg valgt inn som nye medlemmer av styret i nettverket.

Det nåværende styret:

Alexander Golding
P. Ole Martin Stamnestrø
Maria Sammut
Peder K. Solberg
Ingvild Røsok (økonomiansvarlig)
Ståle Johannes Kristiansen (leder)