torsdag 24. september 2015

Doktordisputas om Karl Rahners teologi

Fredag 25. september disputerer Ingvild Røsok på sin avhandling The Reality of Love: A Critical and Constructive Analysis of Karl Rahner’s Theology of Love.Røsok holder sin prøveforelesning for graden ph.d. fredag 25. september 2015 kl. 10.15 over oppgitt emne:
Kirken som kjærlighetens institusjon


Selve disputasen begynner kl 12.15. Prøveforelesninger og disputas holdes på Det teologiske Menighetsfakultet, i Aud. I
Gydas vei 4.
Opponenter er professor dr. Werner Jeanrond, Oxford (1) og dosent Karin Johannesson, Uppsala (2). Professor dr. Terje Hegertun er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Avhandlingen kan lastes ned på Menighetsfakultetets hjemmeside: http://www.mf.no/om-mf/arrangementer/ingvild-rosoks-doktorgradsprover


sjk