torsdag 8. september 2016

Fagdag om pave Frans og familien utsatt til november


Fagdagen som skulle avholdes 26. september er utsatt til en av mandagene i november grunnet liten påmelding. Den nye datoen legges ut innen få dager. Tema og foredragsholdere, samt ulike klokkeslett nedenfor, blir de samme:
Tema for fagdagen er Pave Frans og familien – med utgangspunkt i pavens formaning Amoris laetitia fra 2016.

Hovedforedragsholder er Eivor Andersen Oftestad, som er aktuell med boken Vi lager barn: reproduksjon gjennom 500 år. Hun vil kommentere avsnittene i Amoris laetitia om ekteskap og ”den fruktbare kjærligheten” ut fra perspektiver i sin nye bok. 

Det blir også to kortere foredrag:
P. Haavar Nilsen OP: ”Et utvidet familiebegrep: familien som inkluderende fellesskap”.
Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen: ”Mottakelsen av Amoris laetitia – noen teologiske perspektiver”.


 SEMINAR

10.00: Laudes

10.30: Åpning

10.35-11.00 Foredrag ved Peder K. Solberg og Ståle Johannes Kristiansen

11.05-11.45: Foredrag ved Eivor Andersen Oftestad

11.45-12.15: Samtale

12.15-13.15: Lunsj (inkludert i deltakerprisen)

13.15-13.40: Foredrag ved P Haavar Nilsen OP

13.40-14.20: Samtale og spørsmål til foredragene

Ca 14.30: Seminaret avsluttes



Foredragsholderne:
Eivor Andersen Oftestad er post.doc. ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
P Haavar Nilsen OP er dominikanerpater i St. Dominikus kloster i Oslo
Peder K. Solberg er førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen
Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen



ÅRSMØTE OG VESPER

14.45: Årsmøte i Nettverk for katolsk teologi (umiddelbart etter seminaret)



MESSE OG SOSIALT

18.30: Messe i St. Dominikus kloster
19.15 (etter messen): Åpen kveldssamling i peisestuen på Katarinahjemmet (enkel bevertning – mer informasjon gis på seminardagen)

Mariagården ligger i Akersveien 16c (Oslo)

Påmelding til Ståle Johannes Kristiansen innen 19. september: Staale.Kristiansen@katolsk.no

Deltakerprisen inkluderer lunsj: 150,- for medlemmer (som har betalt kontingent)
250,- for andre (medlemskap koster 100,-)


sjk