mandag 13. oktober 2008

Nettverkets arbeidsgruppe

Frem til neste årsmøte består nettverkets arbeidsgruppe av:

Ståle Johannes Kristiansen (leder og nettredaktør) staale.kristiansen@uib.no

Ole Martin Stamnestrø (kartotek- og økonomiansvarlig) olemartin.stamnestro@merton.oxon.org

Heidi Øyma heidi.oyma@katolsk.no

Sigurd Hareide shareide@mf.no

sjk
.