mandag 13. oktober 2008

Nettverk for katolsk teologi opprettet

20. september i år ble Nettverk for katolsk teologi opprettet. Stiftelsesmøtet vedtok følgende statutter:

§ I
Nettverk for katolsk teologi har som formål å fremme arbeidet med katolsk fagteologi gjennom forsknings- og formidlingsvirksomhet.

§ II
Medlemskap er åpent for alle med avlagt eksamen i teologi på masternivå, eller tilsvarende.

§ III
Nettverket koordineres av en arbeidsgruppe som velges på årsmøtet, som blir annonsert minst to måneder på forhånd.

§ IV
Statuttene kan endres med to-tredjedels flertall på årsmøtet.

§ V
Årsmøtet drøfter nettverkets virksomhet og fastsetter kontingenten.


Virksomhet
Nettverk for katolsk teologi vil:

a) Drifte nettstedet http://www.teologinettverk.no/ som informerer medlemmer og andre lesere om aktuelle bokutgivelser, seminarer, konferanser og disputaser.
b) Arrangere seminarer med norske og internasjonale foredragsholdere.
c) Holde medlemmer oppdatert på mail om fagteologiske aktualiteter.


For tegning av medlemskap kontakt: staale.kristiansen@uib.no
Kontingent: 100 kr.

Nettverkets stiftere:

Sigurd Hareide (Stipendiat MF)
Olav Hovdelien (Stipendiat UiA)
Maria Junttila Sammut (stipendiat MF)
Ståle Johannes Kristiansen (stipendiat UiB)
Ole Martin Stamnestrø (Phd. og prestekandidat for OKB)
Heidi Øyma (Cand. philol. og masterstudent ved MFs katolske studieprogram)

sjk

.