søndag 31. mai 2009

Disputas om St. Irenaeus’ teologi


16. juni disputerer cand. theol. John W. Kaufman over sin avhandling Becoming Divine, Becoming Human: Deification Themes in Irenaeus of Lyons, ved Det teologiske Menighetsfakultet, kl 10.15.

Prøveforelesninger avholdes 15. juni; først kl. 16.15, over oppgitt emne:
Irenaeus on the Formation of the Canon.
Kl. 1715 over oppgitt emne: Diverging Trajectories or Emerging Mainstream? Unity and Diversity in Second Century Christianity.

Sammendrag av avhandlingen er lagt ut på www.mf.no

Førsteopponent er professor dr. Frances M. Young, England; Andreopponent er universitetslektor dr. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus. Professor dr. theol. Reidar Hvalvik er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I, Gydas vei 4.

sjk

...