mandag 14. september 2009

Seminar om kirke og samfunn

8. mars 2010 arrangerer Nettverk for katolsk teologi et seminar for medlemmer og andre i nettverkets målgruppe. Tema for seminaret er "Kirkens kall i et postsekularistisk samfunn".


Dette temaet belyses i foredrag av Clemens Cavallin, Arnfinn Haram O.P., Christine Amadou og Torvild Oftestad, og gjennom plenumssamtaler.
Seminaret tar langt på vei utgangspunkt i konsildokumentet Gaudium et spes, om kirken og verden. Målet er i så måte ikke bare å aktualisere perspektivene fra konsilet, men også å gi en oppdatert teologisk drøfting av kirkens rolle som samfunnsaktør.
"Postsekularistisk" sikter til gjenkomsten av religionene eller det religiøse i den offentlige diskurs. Hvordan skal kirken og teologien respondere på denne utviklingen?

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Mer informasjon om seminaret og foredragene følger snart.

sjk


...