mandag 14. september 2009

Årsmøtet og utvidelse av arbeidsgruppen

23. mars i år holdt Nettverk for katolsk teologi sitt første faglige seminar med temaet "Hva er katolsk teologi". Oppmøtet var stort, med ca 35 deltakere på det meste. Både prester, teologer og andre med interesse for katolsk tenkning deltok på seminaret.

På årsmøtet - som ble holdt samme dag - ble NKTs arbeidsgruppe gjenvalgt og utvidet med ett medlem. Arbeidsgruppen består nå av:

Ståle Johannes Kristiansen (leder)
Ole Martin Stamnestrø (kartotek- og økonomiansvarlig)
Heidi Øyma
Sigurd Hareide
Olav Hovdelien (nyvalgt)

Årsmøtet bestod ellers av en bredere drøfting av nettverkets profil, en drøfting av hva vi ønsker med nettverket og hvilke områder og tema medlemmene ønsker å fokusere på i tiden fremover.

sjk

...