lørdag 21. august 2010

Messe ved åpningen av det akademiske år


Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. inviterer studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler til messe ved åpningen av det akademiske år, i St. Joseph kirke. Alle er også velkommen til påfølgende mottagelse i Menighetssalen.

Mandag 23. august kl 18.00.sjk

...