lørdag 21. august 2010

Jean-Luc Marion til Uppsala i september

Fra denne høsten av får Newmanintitutet i Uppsala status som högskole. I anledning jesuittordenens generalsuperior Adolfo Nicolás' innvielse av högskolen, holdes det et faglig seminar lørdag 4. september med interessante internasjonale foredragsholdere. Fremfor alt den katolske religionsfilosofen Jean-Luc Marion, som foreleser over temaet ”The impossibility of Atheism”. De to andre foredragsholderne er Hans Joas og John Haught. Nærmere opplysninger og detaljert program finnes på http://www.newman.se/Aktuellt.htm


Mandag 6. september holdes det et forskerseminar med Jean-Luc Marion under temaet "Love and Intellectual Life". Se mer informasjon på nevnte webadresse.

sjk

...