onsdag 8. september 2010

Pave Benedikt med hilsen til Newmaninstitutet i Uppsala

Sist helg markerte Newmaninstitutet sin nye status som akkreditert høyskole (se oppslag nedenfor). I denne forbindelse sendte pave Benedikt en spesiell hilsen til Uppsala, hvor han uttrykker sin glede over opprettelsen av det første katolske universitet i Sverige siden 1477. Paven ønsker at det katolske instituttet må kjennetegnes ved ”den lysende tradisjon for studier, ved upartisk søken etter kunnskap innenfor alle fagområder, og en sterk forpliktelse til både den guddommelige og menneskelige fornuft”.

Under messen sist søndag prekte Adolfo Nicolás, Jesuittordenens generalsuperior. Han fremholdt at den nye høyskolen har som mål å peke i retning av en bedre og mer gledesrik måte å leve på. Her viste han til instituttets forbilde, kardinal John Henry Newman, som blir saligkåret denne måneden av Benedikt XVI. Newmans historie viser oss den viktige sammenhengen mellom samvittighetens frihet og søken etter sannheten. Newman overgav seg fullt og helt til sannheten og var samtidig fullt og helt tro mot sin egen samvittighet.

Dagens L'Osservatore Romano skriver om pavens hilsen, og avisen påpeker at Newmaninstitutttets nye status er den største begivenhet for Den katolske kirke i Sverige etter at Reformasjonen ekskluderte kirken fra svensk offentlighet.

For mer informasjon om pavens hilsen, se dagens Zenit: http://www.zenit.org/article-30278?l=english og

sjk

...