fredag 3. september 2010

Seminar om
kirkelig menneskerettighetstenkning 9. oktober

Økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme, i samarbeid med Det teologiske Menighetsfakultet, inviterer til åpent seminar lørdag 9. oktober om menneskerettighetstenkning i Den russisk-ortodokse kirke, Den katolsk kirke og Den norske kirke.

Sted: Menighetsfakultetet, Auditorium 2.

Seminaret holdes på engelsk.


Foredragsholdere / innledere:

Alexander Vasyutin arbeider ved Den russisk-ortodokse kirkes patriarkat i Moskva, hvor han er medarbeider ved Department for external church relations.

Tore Lindholm er førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun er rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien.

Program

11.00 Åpning - v/rektor ved MF, Vidar Leif Haanes og sr. Else-Britt Nilsen OP

11.15 Alexander Vasyutin: Hvordan tenker Den russisk-ortodokse kirke om menneskerettigheter?

12.00 Liten kaffepause

12.15 Tore Lindholm - forberedt respons fra Den norske kirkes perspektiv

12.40 Janne Haaland Matlary - forberedt respons fra Den katolske kirkes perspektiv

13.00 Pause

13.30 Paneldebatt med Vasyutin, Lindholm og Matlary. Moderator er Ingrid Rosendorf Joys.

14.15 Avslutning

14.30 Slutt

Servering av kaffe, kjeks og frukt.


sjk