fredag 11. februar 2011

Seminar 21. mars

-Om tradisjonsforståelse og bibeltolkning

Nettverk for katolsk teologi inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar om tradisjonsforståelse og katolsk bibeltolkning. Som i fjor tar nettverkets fagdag utgangspunkt i en av Det annet vatikankonsils konstitusjoner, denne gangen Dei Verbum - Om den guddommelige åpenbaring.

Hovedforedragsholdere er professor Charles Morerod fra Angelicum i Roma og dr. Øystein Lund fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4.
Seminarrom 371.

Seminaravgift: 150,- for medlemmer / 250,- for andre.
(Medlemsavgift i nettverket: 100,-)

Etter seminaret holder Nettverk for katolsk teologi sitt årsmøte.


PROGRAM

(Foredraget kl. 13.00 er åpent for alle. De øvrige foredragene er forbeholdt påmeldte til Nettverkets seminar, rom 371)


10.30 åpning og foredrag

Charles Morerod OP:

“… the Church constantly moves forward toward the fullness of divine truth…” (Dei Verbum 8.)

Tradition’ in Catholic Theology

Samtale i plenum

12.00 Lunsj i kantinen

13.00-13.45 Åpent foredrag (i et av auditoriene i 1. etasje)

Charles Morerod OP:

“Ultimately, it is the living Tradition of the Church which makes us adequately understand sacred Scripture as the word of God.” (Verbum Domini 17)

The Role of Tradition in exegesis – an Ecumenical perspective


13.45-14.30 Responser og samtaler

14.30-14.45 Pause

Nettverkets seminar fortsetter

14.45-15.30 Foredrag

Øystein Lund:

"For the word of God is living and active" (Heb 4:12)

Sacred Scripture in the Life of the Church


15.30-16.00 Samtale i plenum.

16.00 Seminaret avsluttes

16.15 Messe i kapellet i 1. etasje

17.00 Årsmøte i Nettverk for katolsk teologiOm foredragsholderne:

P. Morerod O.P. er rektor ved St. Thomas av Aquino

pavelige Universitet i Roma (Angelicum).

Han er teolog og filosof, og har de senere

årene skrevet om en rekke emner innenfor

ekklesiologi og økumenisk teologi,

thomistisk filosofi og trinitetsteologi.

Siden 2009 har han vært generalsekretær for

Den internasjonale teologkommisjonen som ble

opprettet av pave Paul VI i 1969.


Øystein Lund er studiedekan ved Menighetsfakultetet.

Han doktorerte i 2004 på en avhandling om

veimetaforikk i profeten Jesaja.

Han er også studiedekan for St. Eystein presteseminar.
Påmelding innen 11. mars til Ståle J Kristiansen (staalejck@hotmail.com) eller Olav Hovdelien (hovdelien@yahoo.no)


Informasjon om gjesteforeleseren:
Se interessant presentasjon på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xyLXb0ZWaSE

Noen av Morerods bøker finnes på http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=charles+morerod#Ønsker du å bli medlem i nettverket? Se informasjon og statutter under ”Nytt om nettverket”. Eller kontakt Ståle J Kristiansen.

sjk